GDPR - Personuppgifter Så här hanterar vi dina uppgifter

GDPR – Personuppgifter

Dina personuppgifter som vi hanterar är de ni fyllt i för er katalogbeställning eller tomtförsäljning.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten och bolaget som registrerar dina uppgifter är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna används för att kunna distribuera beställda kataloger, kunna komma i kontakt med dig, utföra åtgärder som begärts samt för marknadsföring.

Vi använder oss också av cookies för t.ex. webbstatistik, besökardata och elektronisk marknadsföring.

Person- och kontaktuppgifter används inom företaget men behandlas också av vår driftsleverantör (personuppgiftsbiträde) för att kunna administrera kontaktuppgifterna enligt våra åtaganden.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt, maximalt två år om du inte går vidare i dina kontakter med oss. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade tidigare. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Vill du inte att dina personuppgifter används till marknadsföring kan du anmäla det till oss.

Vår behandling av personuppgifter vid lämnad offert och eventuellt köp av hus från oss framgår av underlagen som lämnas vid det tillfället.

Beställ katalog Här kan du beställa våra kataloger!

Beställ katalog
Våra villor Välj villamodell!
Våra fritidshus Välj fritidshusmodell!
Här finns vi Lokalkontor

Våra kontor med husspecialister finns utspridda runt om i Sverige och de ställer gärna upp och hjälper dig hitta rätt tomt, villa och fritidshus.

Kontakta ditt lokalkontor