Anmäl ärende / Felanmälan Eftermarknad / Reklamation gällande Villa eller Fritidshus

Eftermarknad / Reklamation gällande Villa eller Fritidshus

Välkommen till Borohus eftermarknad. Här kan du göra en reklamations- och felanmälan. Innan du anmäler ditt ärende vill vi att du läser igenom nedanstående punkter.

Felanmälan vid leverans
Läs och följ instruktionerna enligt Guiden punkt 11; Hantering av reklamation och ansvar vid avisering och godsmottagning. Gå sedan eventuellt vidare med din felanmälan enligt nedan.

Läs drift-, skötsel och underhållsinstruktionerna
Många vanliga problem avhjälps med informationen i drifts-, skötsel- och underhållsinstruktionerna som du har fått tillsänt dig tidigare.

Om det gäller ingående elektriska varor eller märkesvaror
Då gäller respektive fabrikants normala konsumentskydd.

Om det gäller hushållsmaskiner
Support och frågor angående vitvaror hanteras direkt av vår leverantör, Siemens. www.siemens-home.bsh-group.com/se/kundservice

Observera att kostnaden för nerlagd tid/resa kommer att debiteras vid icke garantiärenden, till exempel handhavandefel, bristande underhåll eller åverkan. 

Om du läst ovanstående text och nu vill anmäla ett ärende till oss så går du vidare till formuläret nedan för Villa/Fritidshus.