Våra projekt

Borohus är en hustillverkare och husleverantör som inte bara bygger villor och fritidshus utan även levererar andra typer av bostäder. Det kan vara radhus, parhus, punkthus och även större byggnationer.

Vissa av projekten som visas här har byggts som bostadsrätter i egen regi. Andra har vi varit delaktiga som husleverantörer och levererat allt material. Vi utför även totalentreprenader på många av våra projekt.

Tomt eller mark till salu? Vi söker attraktiva tomter och mark!

Markförvärv

Vi letar ständigt efter lämplig mark för kommande projekt. Det kan vara mark för flerbostadshus, radhus, kedjehus eller friliggande villor och fritidshus. Vi hjälper till med allt det som rör genomförandet av markförvärvet.

Vill du exploatera din mark själv och behöver en trygg samarbetspartner är vi även här behjälpliga med till exempel projektutveckling, byggnation och försäljning.

Marken vi förvärvar förädlar vi till attraktiva tomter och områden. Det innebär att vi ombesörjer allt från exploatering med exempelvis utbyggnad av gator, vatten och avloppsledningar och lekplatser till färdigt område.

Projektutveckling

Har du mark du vill sälja eller är intresserad av en samarbetspartner till ditt nästa projekt?

Kontakta:
Jonas Serrestam
Projektutvecklare
Mobil: 0720-50 95 80
E-post: jonas.serrestam@borohus.se