Bygga hus - så går det till Här listar vi de fyra faserna från start till mål!

Bygga hus – så går det till

Fas 1 – Tomten

Hitta er tomt
Utan tomt är det inte lätt att bygga hus, det är även svårt att veta hur huset skall se ut. Nummer 1: Hitta er tomt och se efter om det finns kommunikationer, barnomsorg och annan service i närheten utifrån era behov. 

Bestämmelser och upplysningar
Ta reda på om tomten får bebyggas och vilka bestämmelser som gäller. Kommunens stadsbyggnadskontor hjälper er med detta. Belastas fastigheten av något servitut eller är tomten pantsatt? Lantmäteriet och tingsrätten kan upplysa er om detta.

Kunskap är makt
Vikten av att veta hur omgivningen är planerad kan inte nog betonas. Ta reda på var planerade gator och vägar är tänkta att dras och vilka byggen som är på gång. Stadsbyggnadskontoret hjälper till med även detta.

Ta reda på prislappen
Vad blir egentligen den totala prislappen för tomten? Behöver tomten avstyckas, tillkommer det kostnader för anslutning av vatten och avlopp, vad kostar det att ansluta el och tillkommer det andra kostnader?

Sjöutsikt i solnedgång

Fas 2 – Huset

Budget och lån
Hur ser er hushållsbudget ut och vilken är er övre gräns för boendekostnad per månad? Privatrådgivarna på er bank hjälper er att ta reda på just detta. Ni kan också göra en boendekalkyl på webben. När ni funderat över er boendekalkyl kontakta banken på nytt och ta reda på den övre gränsen för hur mycket ni får låna.

Skapa ert hem
Skapa ert boende utifrån era behov, önskemål, tomtens beskaffenhet och de ekonomiska förutsättningarna. Om ingen av våra husmodeller stämmer helt med dina behov så utgå från ett av dem och låt vår arkitekt anpassa det eller rita istället upp ert drömhus från grunden. Alla är vi olika – gör på det vis som du föredrar.

Utse kontrollansvarig
Alla byggprojekt skall ha en kontrollansvarig (KA) som ser till alla bestämmelser följs och som garanterar god byggnadskvalitet. Till sin hjälp har han eller hon en kontrollplan som skall följas till punkt och pricka och som ger er trygghet under hela byggprocessen. Byggnadsnämnden i den kommun du tänker bygga har oftast en lista på personer som är godkända som KA.

Utforma bygglovet
Tillsammans med er hussäljare utformar ni ert hus som ligger grund till för handlingarna till bygglovsansökan. Borohus hjälper er med de handlingar ni behöver till en bygglovsansökan, så som plan-och fasadritning, situationsplan, teknisk beskrivning, blankett för KA samt ansökningsblanketter. Våra säljare har mångårig erfarenhet av husbyggnation och guidar er smidigt genom djungeln av regler och blankettformuleringar. Efter att bygglovsansökan utformats sänds den in till byggnadsnämnden i den kommun där ni tänkt bygga ert hus.

Borohus Nova 3 i dagsljus

Fas 3 – Bygget

Godkänn ritningarna
När husets utformning arbetats klart tillsammans med våra arkitekter är det dags att göra alla material- och utrustningsval, som t ex fönster, dörrar, hushållsmaskiner, kök, sanitetsutrustning etc. När detta är gjort är det dags att godkänna alla ritningar och göra en slutgiltig beställning av huset.

Ordna byggmedel
När bygget drar igång behöver du ett byggnadskreditiv som täcker de kostnader som uppstår under bygget. Byggnadskreditivet ansöker ni om hos valfri bank och lånet betalas succesivt ut under byggprocessen. När huset är klart läggs lånet om till ett bolån i önskad bank.

Följ upp bygget
Tillsammans med hussäljaren, den kontrollansvarige, byggnadsnämnden och byggledaren kan ni under hela byggprocessen följa bygget. Huset tillverkas i vår produktionshall i Mjöbäck där ni är välkomna att kika in och själva se ert hus växa fram.

Bygga Borohus, mätning pågår

Fas 4 – Inflyttningen

Slutbesiktning
Innan ni kan flytta in i ert färdiga hus skall huset besiktigas av en oberoende besiktningsman för att säkerställa byggkvaliteten. Den kontrollansvarige skall också skicka in ifyllda kontrollplaner till byggnadsnämnden.

Flytta in
Välkomna hem till ert nybyggda och helt och hållet individuellt anpassade hus. Vi hoppas och tror verkligen att ni skall trivas! Dyker det upp några frågor efter inflyttningen eller vill ni ge oss ris eller ros så är vi bara ett samtal eller mail bort. Era erfarenheter är viktiga för oss och hjälper oss att utvecklas och bli bättre. Ring din säljare eller kontakta huvudkontoret på 0325-186 20 eller info@borohus.se om du ska bygga hus.

Beställ katalog Här kan du beställa våra kataloger!

Beställ katalog
Våra villor Välj villamodell!
Våra fritidshus Välj fritidshusmodell!
Här finns vi Lokalkontor

Våra kontor med husspecialister finns utspridda runt om i Sverige och de ställer gärna upp och hjälper dig hitta rätt tomt, villa och fritidshus.

Kontakta ditt lokalkontor