Energieffektiva hus Alla våra standardvillor är energieffektiva hus

Energieffektiva hus

Alla våra standardvillor tillverkade enligt Borohus leveransbeskrivning (villa) är energieffektiva hus och uppfyller Boverkets skärpta krav angående energihushållningen som började gälla i mars 2015.

Dessa regler innebär att energiåtgången för byggnadsuppvärmning och varmvatten ska understiga:

* 50 kWh/m² per år i klimatzon IV
( Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö)

* 55 kWh/m² per år i  klimatzon III
(Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö)

* 75 kWh/m² per år i  klimatzon II
(Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

* 95 kWh/m² per år i norra klimatzon I
(Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län)

Exempel:
Energiåtgången för en villa, i  klimatzon III på 130 m² får, exklusive hushållsel, maximalt vara 7150 kWh/år (55 kWh x 130 kvm).

Energieffektiva hus med energiberäkning och energikostnadskalkyl!
I samband med att ritningarna för ansökan om bygglov är klara tillhandahåller vi på Borohus en energiberäkning som tar hänsyn till husets utformning och det geografiska läget. Av detta görs sen en energikostnadskalkyl som är till stor hjälp vid ditt val av uppvärmningssystem.

I standardutförandet har vi valt frånluftsvärmepumpen F730 från Nibe. I och med våra högt ställda krav på klimatskalet* visar det sig att just F730, i de flesta fall, är den pump som ligger bäst till när man gjort energiberäkning och energikostnadskalkyl på en ny villa från Borohus.

*Klimatskalet är husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår även husets fönster och ytterdörrar. När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av husets klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt.

Fuktskyddad väggkonstruktion! 
Vår yttervägg (leveransbeskrivning villa) har en fuktskyddad konstruktion. Utsidan av regeln har en heltäckande isolering vilket bidrar till att den blir något varmare och därmed sänks den relativa fuktigheten. Den heltäckande isoleringen bidrar också till att köldbryggan bryts. Väggen har ett U-värde på 0,144.

Borohus energieffektiva hus knapp
Beställ katalog Här kan du beställa våra kataloger!

Beställ katalog
Våra villor Välj villamodell!
Våra fritidshus Välj fritidshusmodell!
Här finns vi Lokalkontor

Våra kontor med husspecialister finns utspridda runt om i Sverige och de ställer gärna upp och hjälper dig hitta rätt tomt, villa och fritidshus.

Kontakta ditt lokalkontor