Hållbarhet & smarta miljöval Vi värnar om miljön och arbetar för en hållbar utveckling!

Hållbarhet & smarta miljöval

På Borohus strävar vi alltid efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Produkterna är i största utsträckning baserade på miljöanpassade råvaror och återvinningsbara förpackningar.

Vi värnar om miljön och arbetar för en hållbar utveckling.


Vackert & hållbart hem

Ett vackert hem tar man hand om och bevarar, det är bland annat så vi kan spara på jordens resurser. På Borohus är vi övertygade om att vår flexibilitet bidrar till detta. Med detaljerna bygger vi helheten i ditt nya boende. Estetiskt, funktionellt och beständigt.

Att bygg och anläggningssektorn idag står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan är ett problem för oss alla. Vi på Borohus jobbar därför aktivt med miljöfrågor och har som utgångspunkt bolagets Hållbarhetsrapport och interna Miljöpolicy.


Färdplan för fossilfri konkurrenskraft


Borohus ska år 2045 ha nollutsläpp av växthusgaser. Vi gör därför gemensam sak med ett 100-tal andra ansvarstagande företag i byggsektorn och ansluter oss till bygg- och anläggningssektorns ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft.” I färdplanen har företagen enats om hur de år för år ska minska sina utsläpp för att 2045 ha nollutsläpp och samtidigt behålla sin konkurrenskraft.

Vill du veta mer om planen? På Sveriges byggindustriers hemsida hittar du mer information.

Beställ katalog Här kan du beställa våra kataloger!

Beställ katalog
Våra villor Välj villamodell!
Våra fritidshus Välj fritidshusmodell!
Här finns vi Lokalkontor

Våra kontor med husspecialister finns utspridda runt om i Sverige och de ställer gärna upp och hjälper dig hitta rätt tomt, villa och fritidshus.

Kontakta ditt lokalkontor