Pris - vad kostar huset?

Vi är en i stort sett rikstäckande leverantör men svaret på den frågan är alltid lokal. Det är en komplex fråga och för att kunna ge svar i varje enskilt fall krävs därför kunskap om de lokala förutsättningarna. Dessutom har varje kund sina egna utgångspunkter, önskemål och krav att ta hänsyn till. Lägg där till tomtens placering och egenskaper. Det är därför den absolut största kunskapen om svaret finns att få hos din närmaste återförsäljare.


Innan du ringer vår återsäljare bör du därför ha kontrollerat med aktuell kommun vad planbestämmelserna tillåter att du får bygga. Tänk också igenom vad du vill/kan göra själv och vad du eventuellt vill ha hjälp med.


Kontaktuppgifterna till närmaste återförsäljare och husspecialister hittar du under rubriken Här finns vi.