Trollbäcken Tyresö

16/10/2020

Nu har detaljplanen i Trollbäcken, Tyresö vunnit laga kraft! Den innefattar bostäder med fantastisk utsikt över Långsjön. I samarbete med Innovation Properties börjar nu projekteringen av både villor & parhus.