I Basthagen med närhet till natur och golfbana planerar Borohus nyproduktion. Tomter om c:a 800 m2.